Recent Posts

Big Data กับ Data Scientist

ภาพประกอบถ่ายจากข้างถนนแถว ๆ ชิดลม ไม่รู้ว่าใครมาเขียนเอาไว้ ดูแล้วมันคล้าย ๆ กับการสร้าง Big Data เหมือนกัน

 

ผมเริ่มได้ยินคำว่า Big Data ครั้งแรกเมื่อสัก 3-5 ปีก่อน และได้ยินมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง Big Data ในมุมมองของผม มันคือ ข้อมูลหรือฐานข้อมูลในเรื่องใดเรื่องนึง ที่เก็บรวบรวมเอาไว้ด้วยในรูปแบบใดสักแบบหนึ่ง แล้วแต่ว่ามันเป็น Data หรือข้อมูลสำหรับกิจกรรมใด แล้วคนที่ดูแลและจัดการ Big Data ก็กลายมาเป็นอาชีพใหม่ที่เรียกว่า Data Scientist ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และจัดการกับข้อมูล (Data) ที่เก็บรวบรวมเอาไว้ “แล้วนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจต่อไป”

แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง Big Data และ Data Scientist มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ถ้าเรายังพอจะจำกันได้ เมื่อไม่นานมานี้คุณอาจจะเคยได้ยินชื่ออาชีพหนึ่ง “นักสถิติ” ชื่อก็บอกว่าอาชีพนี้จะวกวนอยู่กับ สถิติ (Statistics) ซึ่งสถิติมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก Data ที่รวบรวมเอาไว้  “แล้วนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจต่อไป” เห็นมั้ยครับว่า ทั้ง Big Data และ สถิติ มันอาจจะเหมือนกันที่ต่างก็เป็นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเอามาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการใช้งานกันต่อไป

ดังนั้นในมุมมองของผม Big Data และ Statistics (สถิติ) มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ถูกเรียกชื่อต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในศาสตร์ของการจัดการ Big Data นั้นมีเทคนิคในการจัดการข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ทำให้สามารถข้อมูลมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง Data Scientist ที่จะออกมารองรับกับ Big Data ต่อไป

อีกด้านนึงของคนที่เรียนสาขา IT ก็คงจะได้เรียนวิชา Data Mining ที่เป็นหลักการสร้างเหมืองข้อมูล “แล้วนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจต่อไป” เอ๊ะ มันคือเรื่องเดียวกันอีกแล้วใช่ไหม มันใกล้เคียงกันนะครับ เพียงแค่มันอาจจะมีเทคนิคในการจัดการข้อมูลต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นคนที่เก่ง Data Mining ก็คงไม่ยากที่จะเรียนรู้ Data Science เพิ่มเติม เพื่อไปเป็น Data Scientist ต่อไป

สำหรับเด็กรุ่นใหม่ น่าจะเริ่มมาศึกษาเรื่อง Big Data กันมากขึ้น และผันตัวเองไปเป็น Data Scientist เพื่ออนาคตที่ดีในการทำงานในยุคของ Big Data ครองเมือง หรือถ้าคุณเป็น นักสถิติ อยู่แล้ว ก็คงไม่ยากที่จะศึกษาเรื่อง Data Science เพิ่มเติม เพื่อผันตัวเองมาเป็น Data Scientist ต่อไปนะครับ สำคัญมาก

 

**ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ

 

You must be logged in to post a comment.