Recent Posts

iOS 9.3.3 Beta 1 is out

เมื่อคืนที่ผ่าน (23 พฤษภาคม) Apple ได้ปล่อยตัว update iOS 9.3.3 Beta 1 ออกมาแล้ว ซึ่งเป็นเพียง minor update และไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้าง แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของ iOS 9.3.2 ที่ออกมาแล้วพบว่ามีปัญหากับ iPad Pro 9.7 นิ้ว และอาจจะมีการแก้ปัญหาเรื่องระบบ Security เช่นเดิม

 

 

You must be logged in to post a comment.