Recent Posts

iOS 9.3 Public Beta 4 is Out!

 

เช้ามืดวันนี้ Apple ปล่อย iOS 9.3 Public Beta 4 ออกมาให้ update แล้ว ซึ่งยังไม่ใช่การ update สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ที่คงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง

สำหรับการ iOS 9.3 นั้นมีการปรับปรุงไปพอสมควร คุณสามารถอ่านสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้จาก ลิงค์นี้

 

You must be logged in to post a comment.