Recent Posts

iOS 8 Feature: iCloud Documents and Data

ตามที่เขียนข่าวไปเกี่ยวกับการเปิดตัว iOS 8 Beta 1 ผมอยากจะเขียนแนะนำความสามารถใหม่ ๆ ของ iOS 8 ให้ได้ชม/อ่านกัน มาต่อกันที่เรื่องการจัดการข้อมูลบน iCloud บน iOS 8 ได้เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บ Documents และ Data ไว้บน iCloud ได้หลากหลายชนิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ Data ที่มาจาก App ที่อยู่ใน iPhone/iPad

ด้วยความสามารถนี้เอง จะทำให้เราสามารถนำ Data นั้น ๆ ไปใช้งานต่อได้บนเครื่อง PC/Mac ถ้ามีโปรแกรมชนิดเดียวกันอยู่บน PC/Mac ด้วย

จากรูปข้างบน คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมือผมเปิดโปรแกรม Plant Nanny เป็นครั้งแรกหลังจากที่เริ่มต้นใช้ iOS 8 Beta 1 ซึ่ง iOS 8 ก็จะทำการเก็บ Data ของ Plant Nanny ขึ้นไปไว้บน iCloud ซึ่งถ้าผมเปิดโปรแกรม Plant Nanny จาก iPad หรือ iPhone เครื่องอื่น ๆ ที่ใข้ Apple ID ตัวเดียวกัน ก็จะทำให้สามารถใช้ Data ของโปรแกรมนี้ต่อได้ในทันที

*แนะนำให้รอจนกว่าข้อมูลจะถูกนำขึ้นไปเก็บไว้บน iCloud จนสมบรูณ์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการสูญหายของข้อมูล ผมเคยยกเลิกขั้นตอนนี้ไปครั้งนึง พบว่า Data ของ Plant Nanny หายไปจนหมดสิ้น

นี่จึงเป็นความสามารถที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานข้อมูลจาก iCloud ได้จากหลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กันครับ

iOS 8 Beta 1 ที่เปิดตัวมานี้ ก็เหมือนกับ iOS 8 Beta ในทุก ๆ ครั้ง เป็นการเปิดตัวมาสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) เท่านั้น จึงยังไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่ง iOS 8 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไประหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งจะสามารถติดตั้งได้กับ iPhone 4siPhone5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod touch รุ่นที่ 5 ขึ้นไป, iPad 2iPad Retina display, iPad Air, iPad mini และ iPad mini Retina display เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก www.apple.com/ios/ios8

 

You must be logged in to post a comment.