iOS 7.1 ตัวเต็มออกแล้ว

20140311-060725.jpg

Apple ปล่อย iOS 7.1 ตัวเต็มแล้วนะครับ ใครที่รอกกันอยู่ สามารถ update กันแบบ Over The Air กันได้แล้วครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ Apple ปล่อยตัว iOS ตัวสมบรูณ์ออกมาโดยที่ไม่มีการปล่อยตัว Golden Master (GM) ให้นักพัฒนาใช้กันก่อนสักนิด ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไป มาแปลกจริง ๆ รอบนี้

 

You must be logged in to post a comment.