iOS 6.1 Beta 5 น่าจะเปิดตัววันจันทร์?

iClarified.com และ Apple Insider รายงานข่าวว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iOS 6.1 Beta 5 วันจันทร์ที่จะถึงนี้ (ตามเวลาของอเมริกา)และอาจจะเป็น Beta สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รุ่น Golden Master (GM) หรือไม่แน่ก็อาจจะเปิดตัว GM ในวันจันทร์นี้ก็อาจจะเป็นได้

รอดูกันวันดึก ๆ คืนวันจันทร์หรือเช้ามืดวันอังคาร ตามเวลาประเทศไทยนะครับ

You must be logged in to post a comment.