Recent Posts

DataMan – Real Time Data Usage Manager with GeoTag

ปัญหาหนึ่งของคนที่ใช้ iPhone ก็คือกังวลว่าจะมีการหลุดรั่วของ Internet โดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะใช้ Internet แล้วมีปริมาณของ Data ที่รับและส่งเกินปริมาณที่เราเลือกเอาไว้ (ตามโปรโมชัน) การที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบปริมาณของ Data ที่รับและส่งทุกครั้งใน Settings ก็ไม่ค่อยจะสะดวกนัก

ทางออกมีแล้วครับ โปรแกรม DataMac ราคา $0.99 ตอบปัญหานี้ได้หมด เราสามารถตั้งข้อกำหนดว่าจะให้มีการเตือนเมื่อเราใช้ Data ใกล้ถึงกับปริมาณที่เรากำหนดเอาไว้ ซึ่งสามารถกำหนดได้แบบ ต่อวัน, ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ Data เกินปริมาณที่เราเลือกเอาไว้อีกต่อไป

นอกจากนี้แล้ว DataMan ยังช่วยเก็บบันทึกสถานที่ที่เราใช้ iPhone ในการเข้า Internet เอาไว้ และจะมีการปักหมุดตามจุดต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งเราสามารถจะไปดูตามจุดต่าง ๆ ว่าเรามีการใช้ปริมาณข้อมูลในแต่ละจุดเท่าใดบ้าง

Link: DataMan

1 comment to DataMan – Real Time Data Usage Manager with GeoTag

  • […] DataMan ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ออกมาเพื่อเสริมความสามารถให้กับ iPhone โปรแกรม DataMan คือโปรแกรมที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ Data ที่วิ่งเข้าและออกจาก iPhone (โปรแกรมจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยเก็บปริมาณการใช้งานของ Data) ตัวโปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ตามต้องการ สามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละช่วงได้มีการใช้ปริมาณข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมือถือ (GPRS/Edge และ 3G) ไปแล้วเท่าใด และสามารถกำหนดให้มีการแสดงข้อความเตือนเมื่อมีการใช้งาน Data ในปริมาณที่ตรงกับข้อกำหนด เช่น เตือนเมื่อมีการใช้ปริมาณข้อมูลไปแล้ว 50% ของปริมาณที่ใช้ได้ในแต่ละวัน เอาหล่ะลองมาดูกันว่าโปรแกรม DataMan ทำอะไรได้บ้าง […]

You must be logged in to post a comment.