คาดว่า iOS 6 Beta 3 จะออกวันที่ 10 กรกฎาคม

จาก tweet ข้างบนของ iH8sn0w ที่บอกว่า iOS 6 Beta 2 มีกำหนดวันหมดอายุเอาไว้เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2012 จึงมีการคาดการณ์กันว่า iOS 6 Beta 3 น่าจะเปิดให้ update ก่อนวันหมดอายุ โดยมีข้อสังเกตุ 2 ข้อดังนี้

– ระยะห่างระหว่าง iOS 6 Beta 1 กับ iOS 6 Beta 2 เท่ากับ 2 สัปดาห์ (Beta 2 เปิดให้ update เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน)
– วันที่เปิดให้ update Beta 2 คือวันอังคาร (ตามเวลาของประเทศไทย)

ทำให้คาดการณ์กันว่า iOS 6 Beta 3 น่าจะเปิดให้ update กันในวันที่ 10 กรกฎาคม นี้ ซึ่งเป็นอังคาร (ตามเวลาของประเทศไทย, หรือตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม เป็นต้นไป)

via: www.techglued.com

 

1 comment to คาดว่า iOS 6 Beta 3 จะออกวันที่ 10 กรกฎาคม

You must be logged in to post a comment.