Angry Birds Seasons : Summer Update

เกมส์ Angry Birds ชุด Seasons update 30 ฉากใหม่ ต้อนรับ Summer (ของอเมริกา) ซึ่งในฉากใหม่ ๆ นี้เหล่านกอาจจะต้องดำน้ำทะเล เพื่อทะลุทะลวงไปทำลายเหล่าหมูต่าง ๆ ครับ ซึ่งเล่นยากขึ้นพอสมควร

จริง ๆ ก็มีการ update มาหลายวันแล้ว แต่ผมมัวไปงมกับ iOS 6 Beta 1 อยู่ ก็เลยไม่ได้มาแจ้งข่าวนี้ครับ ^_^ เอาเป็นว่าไป update กันจาก App Store ในมือคุณได้แล้ว และเริ่มล่า 3 ดาวกันอีกครั้ง

You must be logged in to post a comment.