Recent Posts

Facebook Releases “Pages Manager” App for iPhone


Facebook เอาใจผู้ใช้ที่มี Page ส่วนตัว ซึ่งอาจจะเป็นร้านค้า, หรือกลุ่มชุมชนใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ดูแล Page สามารถควบคุมและจัดการ Page ได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นด้วยการจัดการบน iPhone ในมือคุณ

รายละเอียด:
– สามารถโพสข้อความหรือรูปภาพบน Page ได้
– มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหวใน Page ของคุณ (เช่นการมาตอบ, หรือเขียนข้อความบน page)
– สามารถตอบหรือเขียนคอมเมนต์บนหน้า Page ได้
– จัดการหน้า Page ทั้งหมดของคุณได้

โปรแกรม Pages Manager นี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้ววันนี้ (** ยกเว้น US Store ที่ตอนนี้ยังไม่มีให้โหลด คงต้องรออีกระยะหนึ่งให้มีการ update มาบน US Store ต่อไป)

Link: Facebook’s Pages Manager – Free

You must be logged in to post a comment.