Recent Posts

WWDC 2012’s ticket sold out in 2 hours

Apple ประกาศวันจัดงาน Worldwide Developer Conference 2012 (WWDC) แล้ว ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 และเป็นไปตามคาดที่บัตรเข้าร่วมงานราคา $1600 ขายหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง

* งานนี้จะจัดตามเวลาของอเมริกา ซึ่งจะตรงกับเวลาประมาณเที่ยงคืน ของคืนวันที่ 11 ตามเวลาของประเทศไทย เป็นต้นไป

แต่อย่างไรก็ตามยังมีที่นั่งเหลือถ้าคุณเป็นนักศึกษที่กำลังพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iOS หรือ Mac OS คุณสามารถสมัครเพื่อขอทุน (Scholarship) เพื่อไปร่วมงานนี้ได้ ซึ่งจะต้องส่งผลงานและข้อมูลยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ภายในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้เท่านั้น อย่ารอช้าถ้าน้อง ๆ อย่างไปร่วมงานนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม: WWDC 2012

5 comments to WWDC 2012’s ticket sold out in 2 hours

You must be logged in to post a comment.