Rumor: Best Buy got Cases for iPad 3

ข่าวลือนี้ว่ากันว่า Best Buy ได้รับกล่องบรรจุเคสหลายรูปแบบกว่า 1,000 ชิ้นสำหรับ iPad 3 ซึ่งบนกล่องเขียนเอาไว้ชัด ๆ ว่า

“Do not display until official iPad 3 launch”

ซึ่งเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่า iPad รุ่นใหม่จะใช้ชื่อว่า iPad 3 อย่างแน่นอน….? เอาเป็นว่ารอกันอีกวันเดียว ก็จะถึงวันที่ 7 มีนาคมแล้ว อีกหน่อยเดียวก็จะรู้กันแล้วครับ…..

ย้ำอีกทีว่างานนี้จะจัด วันที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไป (ตามเวลาของอเมริกา) ซึ่งจะตรงกับเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันที่ 7 มีนาคม (ค่อนเข้าวันที่ 8 มีนาคมแล้ว) ตามเวลาของประเทศไทย

via:  AppleInsider.com

You must be logged in to post a comment.