Recent Posts

My Data Manager – Free During Holiday Season

ก่อนหน้านี้ผมได้ทำ Review โปรแกรม DataMan ที่ใช้ช่วยเราในการบันทึกปริมาณของการใช้งาน Data ผ่าน 3G เพื่อช่วยให้เรารู้ว่าได้มีการรับส่งข้อมูลผ่าน 3G ไปมากน้อยเพียงใดแล้ว หรือเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะใช้งานการรับส่งข้อมูลผ่าน 3G เกินปริมาณที่เราได้เลือกเอาไว้ตามแพคเกจหรือไม่

แต่ปัญหาหนึ่งของโปรแกรม DataMan ก็คือเราจะต้องเปิดโปรแกรม DataMan เอาไว้แบบฉากหลัง (Background) ตลอดเวลา โปรแกรมจึงจะสามารถตรวจสอบปริมาณของข้อมูลฯ ให้เราได้

แต่พอมาเจอโปรแกรม My Data Manager นี้ ก็พบว่าเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายกับโปรแกรม DataMan แต่ว่าเราไม่ต้องเปิดโปรแกรมเอาไว้แบบฉากหลังอีกต่อไป ตัวโปรแกรม My Data Manager จะคอยตรวจสอบปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่าน 3G ให้แบบอัตโนมัติ

ความสามารถของโปรแกรม

  • สามารถกำหนดช่วงเวลาของรอบบิลของค่าบริการมือถือของคุณ
  • กำหนดปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้สูงสุดในแต่ละเดือนตามแพคเกจที่เลือกไว้
  • กำหนดการเตือน (Notifications) เมื่อมีการรับส่งข้อมูลถึงจำนวนที่เราต้องการได้ 3 ระดับ เช่น เตือนเมื่อมีการรับส่งข้อมูลถึง 500MB, 1000MB (1GB) และ 2000MB (2GB) เป็นต้น
  • สามารถแสดงสถิติปริมาณการรับส่งข้อมูลแบบย้อนหลังได้ (History) และยังสามารถแสดงตำแหน่งที่ที่เรามีการใช้งานบนแผนที่ ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบว่าเราได้มีการใช้งาน 3G (หรือ WiFi) ณ จุดใดบ้าง
  • แสดงปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่าน 3G เวลาที่ใช้งานในต่างประเทศ (Roaming)
  • พร้อม ๆ กับการบันทึกการใช้รับส่งข้อมูลผ่าน 3G โปรแกรม My Data Manager ก็จะบันทึกปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่าน WiFi ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากเราใช้บริการ WiFi ที่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล ซึ่งก็สามารถกำหนดการเตือน (Notifications) ได้ 3 ระดับเช่นเดียวกัน

สุดท้ายก็ต้องบอกว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมปริมาณการใช้งาน 3G และ WiFi ซึ่งผมได้ทดลองใช้งานมาเดือนกว่า ๆ แล้ว ผมว่าโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์จริง ๆ และบังเอิญว่าโปรแกรมนี้เพิ่งจะลดราคาจาก $1.99 มาเป็น “ฟรี” เฉพาะช่วง Holiday Season ซึ่งผมไม่ทราบแน่ชัดว่าจะลดราคาเช่นนี้อยู่กี่วัน เอาเป็นว่ารีบ ๆ โหลดกันเลยดีกว่าครับ

Download: My Data Manager Free During Holidays season

You must be logged in to post a comment.