Recent Posts

Facebook Messenger 1.5.2 Updated

โปรแกรม Facebook Messenger 1.5.2 updated แล้ว โดยมีการ update ดังนี้

 

 

• เลื่อนอ่านข้อความได้เร็วขึ้น
• เปิด (เริ่ม) ทำงานได้เร็วขึ้น
• แก้ปัญหาเกิดขอสีฟ้าตอนเริ่มต้นทำงาน
• เลือกรูปของเพื่อน ๆ ได้ที่ความละเอียดบนจอ Retina
• แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

สามารถ update โปรแกรม Facebook Messenger ได้แล้ววันนี้ที่ App Store ในมือของคุณ หรือถ้ายังไม่รู้ว่าโปรแกรม Facebook Messenger ใช้ทำอะไร คลิกที่นี่ครับ

You must be logged in to post a comment.