Recent Posts

FaceNow for iPhone 4

ตั้งแต่ผมได้ใช้ iPhone 4 วันแรก ก็ได้ FaceTime กับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ หลายคนแล้ว ซึ่งเป็นความสามารถอันโดดเด่นของ iPhone 4 จริง ๆ แต่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันที่เวลาจะ FaceTime กับใคร ผมก็ต้องไปไล่หาชื่อคนนั้น ๆ จากรายชื่อกว่า 200 คนใน Contacts ทำให้เสียเวลามาก

โปรแกรม FaceNow ช่วยแก้ปัญหานี้หมดเลย ซึ่งเป็นเหมือนกับการเพิ่มรายชื่อของคนที่เราจะ FaceTime เอาไว้ในโปรแกรมนี้ ซึ่งพอเราเข้าโปรแกรมนี้ เราก็จะพบรายชื่อของคนที่มี iPhone 4 และ FaceTime ได้ทันทีที่แตะที่ชื่อ (และเบอร์) ของเค้า

ง่ายและสะดวกโคตร ๆ และที่ดียิ่งกว่า โปรแกรมนี้ฟรีครับ

go get it -> FaceNow

You must be logged in to post a comment.